Kameroen

Veilig spelen & sporten

Sport en spel leveren een essentiële bijdrage in de ontwikkeling van een kind. De betrokkenheid van kinderen in sporten en spelen draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfontplooiing: kinderen

Burkina Faso

Revalidatiekliniek Morija

De armoede in Burkina Faso is groot. Veel gezinnen leven op de grens tussen leven en overleven. De immense droogte van het land met name in het noordelijke gedeelte maakt het bijna onmogelijk een gezond

Burkina Faso

Opvangtehuis voor meisjes

De armoede in Burkina Faso is groot. Veel gezinnen leven op de grens tussen leven en overleven. De immense droogte van het land met name in het noordelijke gedeelte maakt het bijna onmogelijk een gezond

Burkina Faso

Schoolgaande kinderen

De armoede in Burkina Faso is groot. Veel gezinnen leven op de grens tussen leven en overleven. De immense droogte van het land met name in het noordelijke gedeelte maakt het bijna onmogelijk een gezond