Kameroen

Veilig spelen & sporten

Sport en spel leveren een essentiële bijdrage in de ontwikkeling van een kind. De betrokkenheid van kinderen in sporten en spelen draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfontplooiing: kinderen