Zuid-Afrika

Veiligheid, Zorg, School & Welzijn

Veel van de kinderen uit Malmesbury hebben een extreem armoedige thuissituatie. Er is weinig tot geen geld in de gezinnen waar deze kinderen opgroeien. Omdat er veel armoede is, gaat al het geld op aan

Zuid-Afrika

Leerfietsen Township Mitchells Plain

Als je geboren wordt in het township Mitchells Plain, dan is de kans 91% dat je een ‘kleurling’ bent. Als kleurling behoor je tot een achtergestelde bevolkingsgroep in Zuid-Afrika. Zo krijgen scholen voor een blanke en