Mede mogelijk gemaakt door

Vele handen maken licht werk. Dit geldt voor de stichting Care4More op meerdere manieren. Zowel in financiële steun als een bijdrage in de vorm van middelen of diensten. Er is ons veel aan gelegen om zoveel mogelijk kinderen een beter leveren te bieden. Zonder jullie is onze slagkracht kleiner. Elke bijdrage van groot tot klein is van belang om zoveel mogelijk kinderen een beter leven te bieden.

De unieke en eerlijke werkwijze van Care4More en Mission PanAmerica maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om een bijdrage te leveren. Met Mission PanAmerica wordt een marketingpodium gecreëerd om voor bedrijven meer naamsbekendheid te genereren en imago verbetering door middel van maatschappelijke betrokkenheid.

Het team wordt in de missie gesteund door hun partnersupporterssponsoren, donateurs en tientjesvrienden. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om zijn of haar steentje bij te dragen in deze unieke missie. Voor bedrijven die een financiële bijdragen leveren, heeft artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting bepaalt, dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van €100.000,-.  Mocht u interesse hebben in deze vorm van sponsoring, dan kunt u contact opnemen met Michael de Groot: michael@Care4More.com