The Mission

Na een zeer uitdagende maar ook succesvolle Mission Cape2Cape waarin zowel Europa als Afrika van noord naar zuid werd doorkruist, ontstonden al snel kriebels voor een volgende missie. Met ditmaal in ons achterhoofd de gedachte om een nog verdere afstand te overbruggen, een nog uitdagender parcours uit te stippelen en om nog meer kinderen te helpen.  Zo ontstonden bij ons de eerste gedachtes om het gehele continent Amerika te doorkruisen.

Van zuid naar noord of andersom, dat was de eerste vraag die hierbij oppopte. Na research blijkt van noord naar zuid het meest verstandige (lees: veilig) te zijn. Doordat de drugsroute van de verschillende kartels en smokkelaars van zuid naar noord gaat en dit waarschijnlijk voor veel oponthoud zou kunnen zorgen en de veiligheidsrisico’s hier ook hoger liggen. En zo waren de ideeën voor Mission Panamerica geboren.

Ook nu weer wil het team van Mission PanAmerica niet alleen het avontuur aangaan, maar daarnaast en nog veel belangrijker, deze reis combineren met het goede doel. Daarvoor zullen zij zich inzetten voor 8 projecten waar zij in totaal rond de 5.000 kinderen mee willen helpen. Van educatie tot operatie en van tuinkas tot aan fietsen. Met deze projecten willen wij kinderen een helpende hand bieden op weg naar een betere toekomst voor hen.

De visie van Care4more is transparantie bieden aan haar donateurs: “We show you where your money goes” en dat alle donaties rechtstreeks zonder enige vorm van afroming doorgaat naar de kinderen die het zo vreselijk hard nodig hebben. Daarom zal de gehele reis volgbaar zijn via meerdere camera’s die in en op de auto gemonteerd zijn en een live-tracking systeem die in verbinding staat met de website.

Belangrijk om te weten is dat de kosten van de gehele reis door de bestuursleden zelf gedragen werden en dat alle bijdragen en donaties naar de projecten voor kinderen zijn gegaan.