Our eight and last project: Bicycles for primary schools in Mitchells plain

English text, see below.

Woensdag 15 februari was voor ons een bijzondere dag. Deze ochtend zouden we namelijk ons achtste en alweer laatste project van deze onvergetelijke reis bezoeken. In samenwerking met stichting Run4Schools hadden we een prachtig project opgezet waar we in totaal 20 fietsen voor vier verschillende lagere scholen zouden sponsoren, wat niet mogelijk was geweest zonder hulp van jullie donaties waarvoor dank.

Zoals jullie ondertussen gewend, eerst even een korte introductie over stichting Run4School zelf. Stichting Run4Schools is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het leven en welzijn van de kinderen in de townships van Zuid Afrika. In Nederland hoeven wij ons over het algemeen geen zorgen te maken over de kinderen als ze uit school komen. Meestal gaan ze dan naar hun ouders, de naschoolse opvang of bij een vriendje spelen. Voor de kinderen in Zuid Afrika ligt dit heel anders. Vaak is er na school niemand om ze op te vangen en worden ze aan hun lot overgelaten. De kinderen hangen hierdoor vaak rond op straat en de kans is hierdoor veel groter dat ze in aanmerking komen met jeugdbendes, criminaliteit, alcohol en drugs. Het initiatief van Run4Schools is daarom ook zo belangrijk. Zij organiseren namelijk in- en naschoolse (sport)opvang voor de kinderen. Kinderen worden na school opgevangen en sporten onder begeleiding en toezicht van coaches. Zo hebben ze plezier met andere kinderen, krijgen ze zelfvertrouwen en blijven uit handen van de jeugdbendes. Run4Schools is actief op vier verschillende lagere scholen in Mitchells Plain, het grootste township van Capetown.

We hadden in de tussentijd al enkele malen Mitchells Plain gepasseerd met de Dusterilla en we willen jullie graag wat aanvullende informatie geven, zodat jullie de achtergrond van deze township wat beter begrijpen. Als je langs de snelweg rijdt zie je op een gegeven moment zowel links als rechts van de weg betonnen hekken staan met erachter een enorme rij Dixies, golfplaten huisjes afgewisseld met kleine betonnen huisjes, tot zover de horizon rijkt. Alles is zeer dicht op elkaar gebouwd en vaak hebben huisjes niet eens elektriciteit. Dit is dus Mitchells Plain. Een wijk, oorspronkelijk in de jaren 70 opgezet als een stedenbouwkundig voorbeeld voor een succesvol Afrikaans township. In de praktijk is daar vandaag de dag helaas niets van terecht gekomen en hebben de jeugdbendes vrij spel. Volgens officiële cijfers wonen er in Mitchells Plain ruim 1.000.000 gekleurde mensen, maar in werkelijkheid wonen er ruim 1.500.000 mensen en is ruim 70% werkloos. ‘Kleurlingen’ zijn een achtergestelde groep in Zuid Afrika, zo krijgen bijvoorbeeld scholen voor een zwarte of blanke leerling een hogere vergoeding dan voor een gekleurde leerling. Een ander groot probleem is dat veel kinderen niet doorstromen naar de middelbare school en ze hierdoor vaak gedwongen worden bij jeugdbendes te gaan. Daarnaast speelt drugsgebruik een grote rol en zijn veel kinderen hier verslaafd aan. Kaapstad is ook één van de gevaarlijkste steden ter wereld: het staat op de nummer acht wereldwijd. Als je in het centrum van Kaapstad loopt kun je je dit moeilijk voorstellen, maar er vinden zoveel overvallen en moorden plaats in de townships dat Kaapstad terug te vinden is op de nummer acht.

Met deze informatie in ons achterhoofd reden wij naar Sunniva, de Nederlandse ambassadeur van Run4Schools in Kaapstad. Na een hartelijk welkom door haar en verblijd te worden met een kopje koffie, stapten wij weer in de auto en reden achter Sunniva aan richting Mitchells Plain waar wij de Primary Tafelsig School zouden bezoeken, één van de vier lagere scholen waar Run4Schools actief voor is. Terwijl we langzaam van de N7 afreden, merkten we al snel de verandering in het straatbeeld ten opzichte van het centrum van Capetown. Waar je in het centrum weinig gekleurde mensen op straat zag, liepen hier juist gekleurde mensen op straat. Terwijl we naar rechts keken, zagen we net op dat moment een blanke man wat levensmiddelen aan een zwerver op straat geven. Het maakte voor ons eens te meer duidelijk hoe groot het verschil kan zijn tussen de blanke en gekleurde bevolking in Zuid Afrika. Op een gegeven moment sloegen wij rechtsaf, waarna we na enkele minuten weer terugkeerden op hetzelfde punt. Toen wij enkele minuten later weer hetzelfde punt passeerden, keken we alle vreemd op. Ditmaal reden we rechtdoor en reden we het schoolterrein van Tafelsig School op. We stapten uit en werden hartelijk verwelkomd door Frank, de manager van Run4Schools op de vier verschillende scholen. Op dat moment hoorden we ook van Sunniva de reden van onze loop: het hek van de school was nog niet open en het was te gevaarlijk om midden in de wijk te stoppen in verband met het gevaar op een overval. Het liet ons eens te meer merken hoe anders de leefomstandigheden zijn hier. Het hek werd daarom ook snel weer op slot gedaan en Frank nodigde ons uit om de Dusterilla het schoolplein op te rijden, waar we de rest van de coaches konden ontmoeten. Tafelsig School is één van de grotere primary schools van Mitchells Plain, maar nog lange na niet de grootste. We hoorden van Frank dat de school ruim 1230 leerlingen telt en er nog veel meer leerlingen op de wachtlijst staan. Officieel is er overigens maar plek voor ruim 1000 leerlingen. Omdat de school zo groot is, zijn de klassen ook groot en een klas van 40 -50 leerlingen is heel normaal hier. U kunt begrijpen dat dit voor de docenten erg intensief is. Veel kinderen hebben te maken met vertraging, waardoor er zelfs leerlingen zijn van 15 jaar die op de school zitten. Deze kinderen hebben vaak een grote invloed op de jongere kinderen in de klas, positief maar vaak ook in negatieve zin. Op dit moment hadden de kinderen echter klas en ontmoetten wij de rest van de coaches die de kinderen begeleiden in de in- en naschoolse opvang. Alle zeven coaches waren aanwezig, die ons allemaal met een grote glimlach begroetten. Het mooie aan deze coaches is dat ze allemaal uit Mitchells Plain komen, jong zijn en daarom des te meer begrijpen in welke omstandigheden de kinderen opgroeien; de omstandigheden waar zij zelf ook in zijn opgegroeid. Ze weten dus hoe de kinderen te stimuleren en mee te nemen om te gaan sporten als zij klaar zijn met school.

De Nederlandse Consul Bonnie Horbach was deze ochtend ook speciaal gekomen voor de uitreiking van de fietsen aan de kinderen van Tafelsig School. Bonnie is sinds 2013 actief als Consul-Generaal en kon ons op een enthousiaste manier vertellen over het (politieke) werk wat de ambassade allemaal doet in Zuid Afrika. Toen wij vertelden over onze reis vanaf de Noordkaap en de verschillende projecten die we hierbij bezocht hadden, reageerde ze vol enthousiasme. Zij vertelde ons nog wat meer over het leven in de townships en waarom leren fietsen voor de kinderen hier zo belangrijk is. Omdat veel gekleurde mensen in de townships leven en in de stad werken, nemen zij vaak het openbaar vervoer; simpelweg omdat zij geen geld hebben voor een auto. Als je echter de kosten op maandbasis zou berekenen, komt dit op ruim 40% van hun totale budget neer. Realiseer u zich dan dat er nog de vaste lasten zoals huur, eten en drinken voor hen en eventuele gezinsleden er nog bij op komt, dan begrijpt u dat er weinig geld overblijft of soms zelfs tekort is. Terwijl we hierover in gesprek waren werden door de coaches de fietsen het schoolplein opgereden en keken we vol bewondering naar de fietsen. Voor ons stonden vijf gloednieuwe fietsen, inclusief helmen en fietspomp. Omdat kinderen natuurlijk een groei doormaken, waren er verschillende maten fietsen aangeschaft waar de kinderen op konden leren fietsen. Voor ons stonden:

 • 1 driewieler (kinderen 3 – 6jaar)
 • 2 x sportieve fiets (kinderen 6- 12 jaar)
 • 2x mountainbike (kinderen 12-18 jaar)

Deze fietsen worden straks gebruikt bij de naschoolse opvang om de kinderen te leren fietsen, maar ook om de fietsen te leren onderhouden. Net op dit moment hadden er drie klassen pauze en deze kwamen meteen op de fietsen afgerend, nieuwsgierig waarom ze hier stonden. De kinderen spraken ons meteen aan met de vraag van wie die fietsen waren en of ze er een rondje op mochten fietsen. We vertelden ze dat ze nog even moesten wachten met fietsen en dat ze dit aan Frank het beste konden vragen, bang om iets verkeerd te zeggen. Wel was meteen duidelijk dat de fietsen in de smaak vielen en ze waren dan ook niet meer weg te slaan bij de fietsen. De directeur was ondertussen ook ter plaatse gekomen en na een kort welkom werd het tijd voor de officiële overhandiging van de fietsen. De kinderen zaten ondertussen al netjes op de grond in rijen opgesteld en luisterden naar de directeur terwijl deze een openingsspeech gaf. Toen hij vertelde dat wij uit ‘het verste noordelijke puntje van de wereld’ kwamen met een auto, keken de kinderen met grote ogen naar onze kant, niet gelovend dat dat mogelijk was. Erna was het woord aan manager Frank en de Nederlands Consul voordat wij als laatste ook nog een dankwoord gaven. Het mooie is dat dit project tevens ondersteund en gesponsord wordt door de Pedal Power Association die de kinderen kosteloos helpt bij het leren fietsen. Een geweldig initiatief waar we hen ook hartelijk voor willen bedanken!

Na enkele officiële foto’s gemaakt te hebben met de overhandiging van de fietsen aan de kinderen, stond ons nog een grote verrassing te wachten. Men had ondertussen een keyboard en muziekinstallatie neergezet en we werden geacht plaats te nemen terwijl er een solo werd ingezet door een kind, die gevolgd werd door een hele klas vol luid zingende kinderen. En als een klas vol enthousiaste kinderen het nummer “We are the world” voor je zingt, is dat werkelijk waar fantastisch! Het kippenvel stond ons dan ook op de armen en zaten we allen te genieten van dit nummer, prachtig uitgevoerd door alle kinderen. En dachten we al verwend te worden met één nummer, het werden er hierna nog twee meer, waaronder een nummer van ‘The Lion King’ wat een vrolijke afsluiter van deze bijzondere ochtend voor ons was. De zon stond in de tussentijd continue te branden op het schoolplein, dus na drie nummers vonden de docenten het verstandig de kinderen weer naar klas te sturen, terwijl zij stiekem nog gehoopt hadden om nog een nummer te kunnen zingen. Nadat de fietsen weer veilig opgeborgen waren, dat moet helaas ook in verband met het gevaar op diefstal, werden we door alle coaches uitgenodigd voor een hapje en drankje, wat we graag accepteerden. Na nog wat laatste leuke gesprekken met elkaar te hebben gehad, bedankten we iedereen hartelijk voor deze mooie en bijzondere ochtend en wensten we iedereen heel veel succes toe met de nieuwe fietsen. Manager Frank had echter nog één verzoek en dat was of hij een rondje in onze Dusterilla mee mocht rijden wat we uiteraard toestonden. Mooi om te zien dat ook volwassen mensen met zulke kleine dingen heel erg blij kunnen worden. Nogmaals: Run4Schools, bedankt voor dit mooie project

Wist je datjes:

 • We naast Tafelsig School ook op de Alpine School, Caradele School en Northwood School vijf fietsen hebben gedoneerd
 • Dit in totaal 20 fietsen zijn
 • Er op deze scholen in totaal 4584 leerlingen zitten
 • We de dag na ons bezoek getuige waren van een dodelijke schietpartij
 • Dit ons eens te meer realiseert hoe belangrijk een goede toekomst voor iedereen is
 • Dit tevens ons allerlaatste project op onze reis was

Wednesday February the 15th, this would be a special day for us. This morning we would finish our eighth and last project of this unforgettable journey. In collaboration with Foundation Run4Schools we had a wonderful project where we would sponsor a total of 20 bicycles for four different primary schools.

First a short introduction about the Run4Schools foundation. Run4Schools is a Dutch foundation dedicated to the life and welfare of the children in the townships of South Africa. Children in South Africa often hang around on the streets and the probability is therefore much more likely that they come in contact with gangs, crime, alcohol and drugs. The initiative Run4Schools is therefore important. They organize namely on and after school (sports) facilities for the children. After school children have guidance and supervision of coaches. They have fun with other children, they gain self-confidence and keep out of the hands of youth gangs. Run4Schools operates on four primary schools in Mitchells Plain, the largest township in Cape Town.

In the days before our visit we had passed Mitchells Plain several times and we would like to give you some additional information to understand the background of these townships. Driving along the highway you see at one point both sides of the road with concrete fences and behind there you will find slums as for as the horizon. This is Mitchells Plain, a neighbourhood, originally set up in the 70’s as an urban example of a successful African township. According to official figures the total population in Mitchells Plain is more over one million coloured people, but in reality there are living over 1.5 million people and over 70% is unemployed. The ‘Coloureds’ are a disadvantaged group in South Africa, and a big problem for many children is that they do not continue their education on a high school and they will often join gangs. In addition, drug use plays a major role and many children are addicted to this. Cape Town is also one of the most dangerous cities in the world; number eight worldwide.

With this information in mind, we drove to Sunniva, the Dutch ambassador of Run4Schools in Cape Town. After a warm welcome, we drove in the direction Mitchells Plain where we would visit the Primary Tafelsig School, one of the four primary schools where Run4Schools is working with. When you enter Mitchells Plain you will immediately see the coloured population. At Tafelsig School we got welcomed by Frank, the manager of Run4Schools for the four different schools. They locked the gate behind us and Frank invited us to drive the Dusterilla to the middle of the schoolyard, where we would meet the rest of the coaches. Tafelsig School is one of the largest primary schools in Mitchells Plain. The school has over 1230 students and even more students on the waiting list. Arriving at the schoolyard we met the rest of the coaches. All seven coaches were present, and greeted us with a big smile. The beauty of these coaches is that they all come from Mitchells Plain, they are young and understands the situation of the children.

The Dutch Consul Bonnie Horbach was also present for this occasion. Bonnie is working as Consul-General since 2013 and could tell us enthusiastically about the (political) work that the embassy is doing in South Africa. When we told her about our trip from the North Cape and the various projects that we had been to, she responded enthusiastically. She told us more about life in the townships and why learning to ride a bike for the children is so important here. Because many coloured people in the townships live and work in the city, they often take public transportation; simply because they have no money for a car. However if you would calculate the cost on a monthly basis, it is over 40% of their total budget. Then you understand that there remains little money for the other needs in life. Some of the bikes were brought in by the coaches and we were looking at five amazing looking bikes in different sizes including gear such as helmets.

– 1 tricycle (children 3 – 6 years)

– 2 x sportive bikes (children 6 – 12 years)

– 2x bikes (children 12-18 years)

These bikes will be used after school time to teach the children how to ride a bike, but also to learn how the bike needs to be serviced and maintained. While standing outside, three classes just had their break and the children immediately approached the bikes. Meanwhile the director had reached the spot and after a short welcome it was time for the official handover of the bikes. All the children were already sitting on the floor in rows and listened to the director while he gave an opening speech. After this Frank and the Dutch Consul gave a speech and at very last we finally had a moment to thank everybody. The beauty is that this project also supported and sponsored by Pedal Power Association, which helps children free of charge to learn how to cycle. A great initiative which we also like to thank them for!

After a few official pictures we were having a big surprise. There was music played by someone at a keyboard and there was a child starting with a solo performance, followed by a whole class full of loud singing children. They all sang: “We Are the World”, a song from The Lion King and “New York”. This was very impressive and we were a bit emotional by its beauty. After the beautiful performances we were invited for a snack and a drink. After this we said goodbye to everybody. Again Run4Schools, thanks for this great project.

Did you know:

 • We supported next to Tafelsig School also the Alpine School, Caradele School en Northwood School
 • There are a total of 4584 children at these schools
 • We witnessed a deadly shooting in Mitchells Plain a day later
 • This was the last project of our incredible journey.

 

 

 

1 Reactie op Our eight and last project: Bicycles for primary schools in Mitchells plain

 1. Verrassing om nog een verslag van jullie te ontvangen. Jullie hebben fantastisch werk gedaan, zo ook weer voor deze kinderen. Ik hoop dat de kinderen van jullie projecten een goede toekomst mogen krijgen en ook nog regelmatig aan jullie mogen denken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.