Veilig spelen & sporten – Kameroen

[give_form id=”1517″]

Februari 2017:

Project behaald! Dankzij uw hulp en donaties zijn wij blij te kunnen vermelden dat dit project zijn streefbedrag heeft behaald en wij ruim 700 kinderen hebben kunnen helpen door een veilig speel – en sportveld te kunnen realiseren op deze basisschool in Buea. Een uitgebreide verslaglegging over dit indrukwekkende bezoek aan de basisschool kunt u hier lezen. Namens alle kinderen willen wij u nogmaals hartelijk bedanken.

Over het project:image004

Sport en spel leveren een essentiële bijdrage in de ontwikkeling van een kind. De betrokkenheid van kinderen in sporten en spelen draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfontplooiing: kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, doen vaker aan zelfreflectie, leren samenwerken en om te gaan met winst en verlies., Tevens leert men om op te komen voor zichzelf, geeft het hun verlichting van spanning en creëert het een gevoel van saamhorigheid en fair play. Teamsporten zorgen voor positieve sociale interacties met hun vriendjes en vriendinnetjes en vergemakkelijken de ontwikkeling van sociale eigenschappen van kinderen. Het stimuleren van sport en bewegen kan leiden tot een beter schoolklimaat, minder schooluitval onder leerlingen en betere leer- en werkprestaties

Kinderen op basisschool Jamadianle in Kameroen kunnen in hun pauze en na schooltijd door onveilige en ontoereikende faciliteiten niet naar buiten om te spelen of te sporten.

Met dit project willen wij een veilige speelplaats voor de kinderen bouwen met toereikende faciliteiten zoals een basketbal- en voetbalveld en een speelhuis met glijbaan en schommels. Kinderen zullen zich ontwikkelen in hun discipline, zelfvertrouwen, tolerantie, samenwerking en respect, maar natuurlijk als meest belangrijke factor hen plezier te geven tijdens hun jeugd.

Voortbordurend op de ontwikkeling van kinderen, zullen zij naast sport en spel ook leren om te gaan met gezondheidskwesties, als blessures, ziektes en HIV/AIDS.

Doelstelling:

De algemene doelstelling van dit project is om kinderen te stimuleren in het deelnemen van spel, sport en lichamelijk educatieve activiteiten in een veilige omgeving  Dit met als onderliggende doelstelling de kinderen te ontwikkelen in gezondheid en sociale eigenschappen. Het stelt de kinderen tevens in staat deze positieve eigenschappen ook in het dagelijkse leven buiten de speelplaats mee te nemen.

Verwachte eindresultaten:

– 70% toename van deelname aan sport en spel activiteiten van de ongeveer 600 leerlingen van de basisschool. logo_uac cameroon

– 60%  verlaging van ongelukken veroorzaakt door ontoereikende en onveilige sportfaciliteiten.

– Toename van het dagelijks gebruik vanwege de aantrekkingskracht, veiligheid en toegankelijkheid van de nieuwe speelplaats.

 DSC08652

 

Samenwerking met UAC Cameroonlogo_uac cameroon

United Action for Children Kameroen (UAC) is een non-profit organisatie in Buea, het Engelstalige deel van Kameroen. Onder leiding van oprichter Mr.Orock strijdt de organisatie al sinds 1996 voor beter onderwijs, waarbij minder bedeelde kinderen en jeugd voorzien worden van kansen waarmee ze succesvol in de maatschappij kunnen integreren.

In 2002 is United Action for Children Cameroon begonnen met een school in Buea, Kameroen. Op dat moment waren er wel scholen in Buea, maar deze voldeden niet aan het beeld wat Mr. Orock van het onderwijs had. Hij wilde een school waarin het kind centraal stond, kleine klassen en een individuele benadering mogelijk was.

In 2002 begon het met 11 kinderen zittend op de grond. Dit was de start van Jamadianle Nursery en Primary school. Op dit moment is de school uitgegroeid tot een school met meer dan 600 leerlingen en staat de school aangeschreven als een van de beste in de regio.

Op de school wordt tevens aandacht besteed aan computeren, handwerken, houtbewerking, sport en de schooltuin. Dit is vrij uniek voor scholen in Kameroen.

Wil je meer informatie over UAC Cameroon, kijk dan op hun website