Bouw van een nieuw klaslokaal – Bolivia (Cochabamba)

€ 5000,00

Doelstelling project:

Met behulp van uw steun en donaties willen wij in totaal €5000 inzamelen waarmee wij straks kunnen helpen met de bouw van een nieuw klaslokaal met daarbij aansluitend een kantoorruimte waardoor gedurende minimaal 10 jaar elk jaar minimaal 40 kinderen naar school kunnen gaan. Wij willen u namens alle kinderen alvast hartelijk danken voor uw hulp!

Hoe te doneren:

  • Vul uw naam en e-mail adres in
  • Kies onder ‘project’ het betreffende project waar u aan wilt doneren
  • Vul onder ‘bedrag’ het gewenste bedrag in
  • Klik op ‘Doneren’

Bedrag


Over het project:waar ligt bolivia

Veel kinderen in de regio Cochabamba leven in armoede. Hierdoor was (en is) er voor veel kinderen geen toegang tot onderwijs, omdat ouders geen geld hebben of doordat de afstand tot school groot is. Veel kinderen komen daardoor op straat terecht met alle risico’s van dien, zoals criminaliteit of verslaving. Door de bouw van een extra klaslokaal kunnen de kinderen de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. Jaarlijks melden zich 60-70 nieuwe leerlingen aan, waarvoor nu een dringend tekort aan ruimte is om deze kinderen passend onderwijs te bieden. De overheid financiert namelijk niet de bouw van lokalen en de lokale bevolking heeft hier simpelweg het geld en middelen niet voor.

Wij willen door de bouw van een nieuw klaslokaal jaarlijks 30-40 kinderen de mogelijkheid bieden om onderwijs te kunnen volgen en daarmee hun een betere toekomst bieden door onder andere educatie over zowel onderwijs, voeding en gezondheid.Plaats waar lokalen moeten komenAfbeelding 1: de plek waar het nieuwe klaslokaal gerealiseerd moet worden


Samenwerking met Stichting Atiy

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij een samenwerking hebben gevonden met stichting Atiy!logo Atiy

Stichting Atiy zet zich sinds 1998 in voor kansarme kinderen waarbij zij twee lokale projecten ondersteunen in Bolivia in de regio Cochabamba. Als eerste zijn zij gestart met een schoolproject in San Antoniode Buena Vista, waar met hun hulp nu jaarlijks rond de 900 kinderen een hele schoolopleiding kunnen volgen. Sinds 2013 is de stichting ook begonnen met de ondersteuning van de bouw van de school Bolivia-Holanda in Kasa Huasa. Doordat de stichting een Nederlandse vrijwilligster heeft wonen in Bolivia die tevens het vaste aanspreekpunt is, dient zij tevens als brug tussen de lokale bevolking en de stichting.

 Wil je meer weten over stichting Atiy, kijk dan op hun website.