Kameroen

Veilig spelen & sporten

Sport en spel leveren een essentiële bijdrage in de ontwikkeling van een kind. De betrokkenheid van kinderen in sporten en spelen draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfontplooiing: kinderen

Burkina Faso

Revalidatiekliniek Morija

De armoede in Burkina Faso is groot. Veel gezinnen leven op de grens tussen leven en overleven. De immense droogte van het land met name in het noordelijke gedeelte maakt het bijna onmogelijk een gezond

Burkina Faso

Opvangtehuis voor meisjes

De armoede in Burkina Faso is groot. Veel gezinnen leven op de grens tussen leven en overleven. De immense droogte van het land met name in het noordelijke gedeelte maakt het bijna onmogelijk een gezond

Burkina Faso

Schoolgaande kinderen

De armoede in Burkina Faso is groot. Veel gezinnen leven op de grens tussen leven en overleven. De immense droogte van het land met name in het noordelijke gedeelte maakt het bijna onmogelijk een gezond

Zuid-Afrika

Veiligheid, Zorg, School & Welzijn

Veel van de kinderen uit Malmesbury hebben een extreem armoedige thuissituatie. Er is weinig tot geen geld in de gezinnen waar deze kinderen opgroeien. Omdat er veel armoede is, gaat al het geld op aan

Benin

Hazenlip operaties

Veel kinderen worden in Benin geboren met een hazenlip. Veelal ontbreekt het aan de financiën om een kind te kunnen helpen. Een hazenlip kan uiteindelijk levensbedreigend zijn voor iemand. Omdat een kindje niet aan de borst

Zuid-Afrika

Leerfietsen Township Mitchells Plain

Als je geboren wordt in het township Mitchells Plain, dan is de kans 91% dat je een ‘kleurling’ bent. Als kleurling behoor je tot een achtergestelde bevolkingsgroep in Zuid-Afrika. Zo krijgen scholen voor een blanke en

Benin

Klompvoet operaties

Er zijn veel kinderen in Benin die een klompvoet hebben, of soms zelfs twee. Ook omdat het vaak aan de financiën ontbreekt, zijn veel kinderen niet in staat om goed te kunnen lopen en zijn