ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst erkent Stichting Care4More als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Doordat Care4More de status heeft van een ANBI, kan eANBIen donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Care4More is geregistreerd onder ANBI-nummer (RSIN): 856142578

Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen, is te vinden op de website van de Belastingdienst.